प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार

पुरुस्कार स्थापना वर्ष पुरुस्कार देने वाला
भारत रत्न 1954 भारत सरकार
पदम विभूषण 1954 भारत सरकार
पदम भूषण 1954 भारत सरकार
पदम श्री 1954 भारत सरकार
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 भारतीय ज्ञानपीठ
 मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 भारतीय ज्ञानपीठ
साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 साहित्य अकादमी
इकबाल सम्मान 1990 मध्य प्रदेश साहित्य परिषद
अशोक चक्र भारत सरकार
कीर्ति चक्र भारत सरकार
शौर्य चक्र भारत सरकार
श्रम भूषण श्रम मंत्रालय
जी डी गोयनका पुरस्कार 1984 इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप
शंकर पुरस्कार बिरला फाउंडेशन
अर्जुन पुरस्कार 1961 खेल विभाग भारत सरकार
 द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 खेल विभाग भारत सरकार
चमेली देवी पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1970 सूचना मंत्रालय भारत सरकार
 लता मंगेशकर सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार
 तानसेन सम्मान 1980 मध्य प्रदेश सरकार
कालिदास सम्मान 1980 मध्य प्रदेश सरकार
 तुलसी सम्मान 1983 मध्य प्रदेश सरकार
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 संगीत नाटक अकादमी
 जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार 1991 बिरला फाउंडेशन
 विज्ञान पुरस्कार 1988 विज्ञान परिषद
बोरलॉग पुरस्कार 1973 कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड
 बीसी राय पुरस्कार 1986 भारतीय चिकित्सा परिषद
 धनवंतरी पुरस्कार 1971 धनवंतरी फाउंडेशन
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद
 यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार यूनेस्को

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Telegram