भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

भारत  के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ-से कहाँ तक लम्बाई(किमी )
         NH-1 दिल्ली-अमृतसर 456
         NH-1A जालंधर-उरी 663
          NH-2 दिल्ली-कोलकाता 1465
          NH-3 आगरा-मुंबई 1161
          NH-4 मुंबई-चेन्नई 1235
          NH-5 चेन्नई-वहारधोरा 1533
          NH-6 कोलकाता-हजीरा 1949
          NH-7 वाराणसी-कन्याकुमारी 2369
          NH-8 दिल्ली-मुंबई 1428
          NH-15 पठानकोट-समख्याली 1526
          NH-17 पनवेल-एडापल्ली 1269
          NH-28 लखनऊ-बरौनी 569

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Telegram