विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त

विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त

गर्त                      अधिकतम गहराई 
(meter)        
       
महासागर
मेरियाना   11022 उत्तरी प्रशांत महासागर
टोंगा      10880  दक्षिणी प्रशांत महासागर  
मिंडनाओ   10475 उत्तरी प्रशांत महासागर  
प्यूटरीको    8605 उत्तरी अटलांटिक  महासागर  
दक्षिणी सैंडबिच                                                                 8325 दक्षिणी अटलांटिक  
महासागर
जावा या सुंडा                                                                    7725 हिन्द महासागर
पेरू- चिली या अटाकामा                                                       7635 दक्षिणी प्रशांत महासागर
एल्यूशियन     7600 उत्तरी प्रशांत महासागर 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Telegram